REACH

Tato stránka slouží k upozornění na látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC; substances of very high concern), které jsou subjektem Registrace, hodnocení, povolování a omezování, chemických látek (REACH; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Podle nařízení REACH, článku 33, Vás musíme informovat, že naše následující produkty z neželezných kovů obsahují látku ze seznamu kandidátů SVHC.

Látka (SVHC): olovo

 • CAS číslo: 7439-92-1
 • EC číslo: 231-100-4
 • Důvod přijetí: toxický pro reprodukci
 • Datum přijetí: 27. června 2018

Relevantní produkty:

 • CuSn7Zn4Pb7-C (RG7) CC493K : 5,0–8,0  % Pb
 • CuSn5Zn5Pb5-C (RG5) CC491K : 4,0–6,0 % Pb
 • CuSn12-C CC483K : až 0,7 % Pb
 • CuSn11Pb2-C CC482K : 0,7–2,5 % Pb
 • CuSn10-C CC480K : až do 1,5 % Pb
 • CuSn10Zn (RG10) 2.1086 : až 1,0 % Pb
 • CuSn10Pb10-C CC495K : 8,0–11,0 % Pb
 • CuSn7Pb15-C CC496K : 13,0–17,0 % Pb
 • CuZn39Pb3 (MS58) CW614N : 2,5–3,5 % Pb
 • CuZn36Pb2As CW602N : 1,7–2,8 % Pb
 • CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R : 0,2–0,8 % Pb
 • CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R : 0,2–0,8 % Pb

Upozorňujeme, že jste povinni předat výše uvedené informace svému zákazníkovi!

 

Další dobrovolné informace:

 • Použití olova v neželezných kovech výše uvedených, je již mnoho let regulováno.
 • Pro mnoho měděných slitin zatím neexistuje praktické řešení, které by nahradilo olovo.
 • Složení těchto slitin je dáno EN.
 • Olovo je nutné pro dobrou obrobitelnost a pro zlepšení dalších vlastností, zejména kluzných.